top of page

Missie & visie

De Karel treinstel

Missie en visie

De missie van De Karel Foundation is het behoud van industrieel cultureel erfgoed, waarbij de nadruk ligt op historisch spoormaterieel. Niet alleen door onderhoud, maar ook door exploitatie. Het rijden van de trein leidt ertoe dat de trein zichtbaar behouden blijft voor de Nederlandse cultuur.

 

De Karel wordt niet ingezet voor dienstritten, maar uitsluitend voor charitatieve ritten (besloten personenvervoer) die met toestemming van ProRail worden ingepland. En besloten ritten die in combinatie met een evenement of museumbezoek worden aangeboden.

 

Daarnaast biedt de stichting andere charitatieve treinbeheerders de mogelijkheid om binnen de regelgeving gebruik te maken van het door de foundation verkregen attest (toelating tot het Nederlands spoorwegnet).  De Karel Foundation richt zich verder op het ontvangen van erfenissen en legaten. Alle opbrengsten komen ten goede aan het behoud van treinstel De Karel, het in stand houden van het attest en KWF Kankerbestrijding.

Formeel gezegd staat De Karel Foundation voor:

 

  • Het beheren, onderhouden en exploiteren van cultureel en industrieel erfgoed, waarbij de exploitatie plaatsvindt ten behoeve van fondsenwerving voor gekwalificeerde goede doelen

  • Het in stand houden van industrieel erfgoed en het zichtbaar behouden laten blijven van dit industrieel erfgoed voor de Nederlandse cultuur.

  • En voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de meest ruime zin.

 

Onderhoud De Karel

Iets doen voor het goede doel zonder winstoogmerk wil niet zeggen dat het amateuristisch moet gebeuren. Het bestuur van de foundation heeft een visie die het mogelijk maakt op zeer professionele en betrouwbare wijze te opereren op het Nederlandse spoor. Deze professionaliteit is ook noodzakelijk om te kunnen voldoen aan alle regelgeving rond het attest. En zonder attest wordt het heel lastig om de missie van de stichting ten uitvoer te brengen. Om rollend materieel in goede conditie te houden moet deze rijden. Stilstand is direct achteruitgang.

 

Samenwerking

Om de missie uit te kunnen voeren, is het bestuur van mening dat er innig samengewerkt moet worden met andere professioneel opererende stichting met eenzelfde doelstelling. Inmiddels is er sprake van samenwerking met Stoom Stichting Nederland in Rotterdam en de Stichting Hondenkop in Amersfoort. Beide stichtingen hebben aangegeven dat ze graag met de Karel Foundation willen samenwerken en gebruik willen maken van het attest.

Door deze samenwerking heeft de Karel foundation in korte tijd een solide en stabiele groep bijeen kunnen brengen, waardoor belangrijke partners als NS Reizigers en ProRail De Karel Foundation alle medewerking verlenen. Met namen NS Reizigers was al langere tijd op zoek naar een manier om historisch treinmaterieel op een verantwoorde wijze te kunnen laten beheren.

We're rolling
for charity!

Eind 2022 heeft De Karel Foundation een cheque van maar liefst € 42.100,00 overhandigt aan KWF. Met dank aan alle reizigers!

bottom of page